romaversitas.org.mk

Рома Индекс

Рома Индекс е електронски весник на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“. Како гласило на Здружението, препознатлив лидер за поддршка и развој на проактивни и квалитетно едуцирани Роми, наша цел е да го информираме, едуцираме и забавуваме читателот за прашања од секојдневниот живот, поврзани со студирањето, домувањето, здравјето, вработувањето и социјалната заштита. Да информираме за успешни личности, но и да изградиме индивидуалци кои активно ќе бидат вклучени во процесите на креирање и донесување јавни политики на локално и на национално ниво.

Донатори

Соработници

Видео