romaversitas.org.mk

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

З.Г. „Ромаверзитас“ со настан во Собранието на Република Македонија по повод 8 Април – Меѓународен ден на Ромите

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ во среда (4 април 2018) го одржа настанот „Ромите во Република Македонија“ по повод 8 Април – Меѓународен ден на Ромите . Настанот  се одржа во Собранието на Република Македонија (сала Борис Трајковски), со почеток од 10:00ч. Говорници на настанот беа: г. Горан Мисовски, потпретседател на Собранието на Република Македонија, г. Самка Ибраимовски и г. Амди Бајрам,  пратеници во Собранието на Република Македонија, г.Џеват Адеми, член на Комитетот за односи меѓу заедниците и г.Силхан Саитов, проектен менаџер на ЗГ „Ромаверзитас“. 

г. Горан Мисовски, потпретседател на Собрание на Република Македонија изјави дека државата е должна да обезбеди еднакви услови за системско решавање на проблемот со лицата без документи.  Исто така посочи дека Собранието на Република Македонија ги подржува заложбите и принципите за постигнување на мултикултурно, праведно и рамноправно општество на еднакви граѓани,  целосна и правична застапеност на ромската заедница, политичка партиципација и учество во донесувањето на одлуки и ставање во функција на ресурсите од централниот буџет и донаторските средства во решавање на приоритетните области на ромската заедница како и унапредување на животот на заедницата со цел постигнување на социјална кохезија и еднаков развој на сите.

- г. Самка Ибраимовски, пратеник во Собранието на Република Македонија повика на политичко-демократска вклученост на студентите Роми и алумните на Ромаверзитас. Тој исто така посочи на покренатите иницијативи во Собранието на Р.М. за одбележување на  геноцидот на Ромите за време на втората светска војна и одбележување на меѓународниот ден на ромскиот јазик.

- г. Амди Бајрам, пратеник во Собрание на Република Македонија упати порака до младите дипломирани Роми да се вклучат во политиката и да не бидат аверзични кон неа. Тој исто така посочи дека  младите Роми се клучот кон обединетост и  остварувањето на целите на ромската заедница. 

-  г.Џеват Адеми, член на Комитет за односи меѓу заедниците изјави дека „правата, статусот и чувството на рамноправност се работи кои треба да се предизвикуваат“ Според него „добрите нешта не стануваат добри сами по себе затоа што се добри , туку треба сите заедно да се заложиме за нив“.

-  г.Силхан Саитов, проектен менаџер на ЗГ „Ромаверзитас“ посточи дека Ромите како дел од народите кој што живеат во Република Македонија, на 8ми Април – Меѓународниот ден на Ромите, го слават самоопределувањето, националното единство и постоењето на ромски идентитет во светски рамки. Тој исто така истакна дека „нема да постигнеме целосна интеграција на Ромите, без Ромите да бидат внатре во процесот,  ако јајцето се скрши однадвор тогаш животот престанува, но ако јајцето се скрши одвнатре дури тогаш животот започнува“.

Јулиана Николовска, Пратеничка во Собранието на Република Македонија укажа дека трудот се исплати и тогаш кога се вложува повеќе од останатите. Таа истакна дека условната слабост треба да стане наша предност и дека  дискриминацијата не е слабост на дискриминираниот туку за дискриминаторот. Пратеничката на својот ФБ профил ги испрати своите честитки за 8 Април- Меѓународниот ден на Ромите и  исто така  повика  ,, Заеднички, за едно општество, без дискриминација, со достоинство и почит на човековите права на секој поединец и група во општеството!“.

Модераторот на настанот, г. Едис Хасан истакна  „политичкиот контекст и еманципацијата на Ромите се наш приоритет... не се работи за нас, туку зборуваме за сите“. Понатаму тој истакна дека му е чест што Ромаверзитас го иницира овој процес и дека Ромите заслужуваат светскиот ден на Ромите да го одбележуваат на достоинствен начин во Собранието на Република Македонија. 

Целта на настанот беше говорниците и присутните пратеници на Собранието на Република Македонја да ги артикулираат своите заложби за интеграција на етничките заедници во Република Македонија меѓу која е и ромската заедница како и да се поттикне нивната заложба за мултиетничко и мултикултурно општество. Настанот се одржува по повод 8 Април – Меѓународен ден на Ромите. Организатор на настанот беше З.Г Ромаверзитас. 

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ е препознатлив лидер за поддршка и развој на активни и квалитетни високообразовани Роми, кои ја застапуваат ромската заедница и се активно вклучени во процесите на креирање и донесување на јавни политики на локално и национално ниво.

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео