romaversitas.org.mk

Продолжување на крајниот рок за аплицирање на повикот за практикантска работа во Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран о

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на студентите  Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"  објавува повик за практикантска работа на еден (1) студент/ка во Мисијата на ОБСЕ во Скопје за период од 3.5 месеци. 

Повеќе...

Повик за ангажирање на анкетари

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за ангажирање на анкетари во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

Povik za anketari AM.pdf

Повик за истражувач

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за истражувач во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

Povik za istrazuvac AM.pdf

Отворен повик за практикантска работа во Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на студентите  Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"  објавува повик за практикантска работа на еден (1) студент/ка во Мисијата на ОБСЕ во Скопје за период од 3.5 месеци. 

Повеќе...

Повик за пријавување на тренери за летна школа за високо образование, во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран од Европска Унија

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и истата е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија. Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, Ве поканува да се пријавите како тренери /обучувачи во рамките на летната школа што ќе се одржи во период од 11-15 Јули.  

Повеќе...

Повеќе артикли...

Донатори

Соработници

Видео