romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за доставување на понуди за обучувачи за обука и подготовка на бизнис планови во рамки на проектот,, Зголемување на пристапот и учеството на средношколци Роми во образование и транзиција на пазарот на труд“

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за обучувачи за подготовка на бизнис планови на гореспоменатиот проект.

 

Povik_za-dostavuvanje_na_ponudi.docx

Понудата треба да ги содржи следниве информации:

Повеќе информации за бараниот ангажман и начинот на поднесување понуди можете да најдете во документот насловен Услови за работа даден во прилог.

Донатори

Соработници

Видео