romaversitas.org.mk

Конкурси

Повик за ангажирање на анкетари

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за ангажирање на анкетари во рамки на проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски поддржан од Европската Унија.

Povik za anketari AM.pdf

Донатори

Соработници

Видео