romaversitas.org.mk

Конкурси

Продолжување на крајниот рок за аплицирање на повикот за практикантска работа во Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на проектот „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд, финансиран о

Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ во рамките на проектот "Зголемување на пристапот и учеството на студентите  Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд"  објавува повик за практикантска работа на еден (1) студент/ка во Мисијата на ОБСЕ во Скопје за период од 3.5 месеци. 

 

Потребните квалификации и документи за аплицирање, како и детали поврзани со повикот може да ги најдете во документот во прилог. (Internship call by OSCE mission in Skopje).

Краен рок за аплицирање е 08.08.2019 година. 

Активноста практиканство има за цел да ги поддржи студентите Роми за стекнување знаења, вештини и искуство во рамки на одредени органи/институции и работни организации, кои ќе ги зголемат знаењата и искуствата на практикантите со цел да бидат подготвени да одговорат на потребите на пазарот на трудот во Република Северна Македонија. 

VN-National-Intern-Mission-to-Skopje.HDD.extended-deadline.pdf

Донатори

Соработници

Видео