romaversitas.org.mk

Публикации

 Алумни Ромаверзитас Алманах 2019
 Дипломирани Роми на додипломски студии во 2018 година, корисници на активностите на ЗГ Ромаверзитас

 „Предизвиците и перспективите на Ромите во Република Северна Македонија“ - Сублимирани говори од настанот одржан во Собранието на Република Северна Македонија на ден 8-ми Април 2019

 Препораки од петте дебати во проектот Биди дел од заедницата - Дебатирај!

 Ставови и мотиви на матурантите Роми за (не)продолжување на своето образование

 Проблемите и потребите на студентите Роми во првиот циклус на студии

 Аспирации, лидерски вештини и активизам кај студентите Роми

Донатори

Соработници

Видео