romaversitas.org.mk

Извршна канцеларија

Проект „Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности “

Силхан Саитов, проектен менаџер, Септември 2017 – Август 2019

Силхан СаитовВо овој период студира на постдипломските студии по јавно здравје на Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Силхан Саитов е дипломиран доктор по медицина при Медицинскиот факултет на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“. Покрај тоа, беше практикант, кластер асистент за Медиа и арт клубот и член во Советодавниот одбор на Програмата за образование на Роми/РОМАВЕРЗИТАС. Исто така, беше вработен како контакт лице за Ромските Здравствени Медијатори, лидер на Клуб на млади на Црвен крст – Шуто Оризари, практикант во Институтот по јавно здравје и обучувач за застапување и здравствени теми.

Фикрија Таир, проектен координатор, Ноември 2017 – Август 2019

Фикрија ТаирФикрија е алумни на Ромаверзитас, магистер по јавни политики при Централноевропскиот универзитет - (CEU) во Будимпешта, Р. Унгарија и дипломиран финансиски менаџер на Економскиот Факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј "во Скопје. Претходно, Фикрија беше дел од ЕУ- пилот проектот “Градење на капацитетот на ромското граѓанско општество и зајакнување на неговата вклученост во мониторингот на Националните стратегии за интеграција на Ромите“ на Истражувачкиот Центар за Јавни политики при Централноевропскиот универзитет (Center for Policy Studies-CPS), во Будимпешта Р. Унгарија, финансиран од Европската комисија. Исто така, Фикрија беше помлада истражувачка во Институтот за Европска Политика во Скопје како дел од програмата на Open Society Foundation (OSF), “Making the most of EU funds for Roma”. Понатаму, Фикрија беше практикант во Народната банка на РМ во секторот за Внатрешна ревизија, има работено на проекти имплементирани од страна на Римскиот Ресурсен Центар, Националниот Демократски Институт во Скопје, Бизнис Конфедерацијата на Македонија, на проекти поврзани со иновативно и претприемачко учење, транспарентност и отчетност на буџетско известување, образование, организирање на заедницата, проекти поврзани со Ромки и други активности и настани поврзани со ромската етничка заедница. 

Сеара Сулејман - Османи, финансиски офицер, Септември 2017 – Август 2019

Сеара Сулејман - ОсманиСеара Сулејман-Османи е дипломиран економист на департманот Сметководство и ревизија, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Моментално е студент на постдипломски студии на Економскиот факултет при Универзитет Св. Кирил и Методиј, департман Сметководство и ревизија. Во 2013 година волонтираше девет месеци во Стопанска Банка А.Д. Скопје, во секторот за кредитен ризик за банкарство на мало. Во 2014 работеше како локален асистент на проектот „Туторска поддршка на ученици Роми во второ, третто и четвртто одделение во ОУ Браќа Рамиз и Хамид во општина Шуто Оризари“, спроведен од Ромски Ресурсен Центар – Скопје.

Инес Амет, проектен асистент, Февруари 2018 – Август 2019

Инес АметИнес Амет е апсолвент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, катедра Превод и толкување - Англиски и германски јазик, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во Скопје. Има долгогодишно искуство во невладиниот сектор и неформалното образование, преку волонтеризам, работно искуство како проектен асистент во европски проекти, како „Еднакви можности на Ромките за учество на пазарот на труд“, „Достоен живот - право на лични документи“, имлементирани од страна на РАЖМ Лулуди. Исто така, има учествувано на локални и меѓународни семинари и обуки на различни тематики од областа на човекови права, проектен циклус, родова еднаквост, родово-базирано насилство, младински активизам, компетенции за вработување и уште многу други.

Ален Умер, проектен асистент, Ноември 2017 – Јануари 2018

Во овој период работи како наставник по ромски јазик во основното училиште „26 Јули“ во Шуто Оризари. Ален е дипломиран радиолошки технолог на Медицинскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Покрај тоа, има спроведено две истражувања за ромската заедница насловени како „Проблемите и потребите на студентите Роми во првиот циклус на студии“ и „Здравствено-економски последици од пушењето кај младите Роми од Скопје“, беше практикант во Институтот за Јавно здравје на Република Македонија каде што има изготвено анализа насловена како „Здравствена состојба и политики на Ромите за унапредување на нивното здравје“, беше локален соработник за Роми повратници во Шуто Оризари, координатор за здравство при Клуб на млади на Црвен Крст – Шуто Оризари и едукатор за здравствени теми.

 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео