romaversitas.org.mk

Новости

Завршен настан на ЗГ „Ромаверзитас“ со презентации на постигнатите проектни резултати и активности

ЗГ „Ромаверзитас“  ги презентираше постигнатите резултати од проектите кои се спроведуваа од 2017 до 2019 година.

На настанот имаше презентација на резултатите на проектот „Ромаверзитас – со поддршка и развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности, финансиски поддржан од РЕФ,  од страна на проектниот координатор, Фикрија Таир, презентација на излезни продукти и искуства на практиканти од истоимениот проект од страна на студентите Џемилиана Абдулова, Брендон Сулејман и Алмира Фасљии и, презентација на резултатите на проектите „Зголемување на пристапот и учеството на ученици Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“  и „Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, финансиски поддржани од Европска Унија и РЕФ Будимпешта,  од страна на проектниот координатор за вработување, Ферик Сулејманов. 

На настанот, претседателот на ЗГ „Ромаверзитас“ , Елвис Мемети истакна: „Нема крај - додека и се не е во ред. Така е и со Ромаверзитас во овој завршен настан кој што е најава само за нов почеток. Ние всушност правиме отчет пред Вас за сработеното и постигнатите резултати. Нашиот критички осврт повеќе се однесува на постигнувањата на стратешките цели на организацијата. Тоа е и нов предизвик пред проектниот менаџмент на Ромаверзитас.  Организацијате ќе ги мери своите успеси зависно од тоа колку успеавме да создадеме група од квалитетни студенти (минимумум 25 лица) кои знаат да организираат, мобилизираат,  истражуваат, застапуваат, да не следат и подржуваат. Преку  оваа група ќе достигнеме до следните 130 лица кои се достапна група на студeнти и кои ја преставуваат критичната маса за влијание и промени кон минимум 1000 следбеници кои пак ќе ги предизвикуваат промените во животот на ромската заедница“. 

Понатаму г-дин Мемети ги презентираше стратешките цели на организацијата, „1.Зголемување на бројот на запишани и завршени средношколци и студенти Роми; 2.Поттикување на вработувањето и зголемување на вработливоста на младите Роми; 3. Застапување на интересите на Ромаверзитас - заедницата и создавање на потенцијал за лидерство; 4. Развивање на ромскиот идентитет и солидарност кај младите и образовани Роми.  Две од Стратешките цели се сервисно орентирани додека пак другите две се насочени кон застапување и потикнување на политики за развој на ромската заедницата на Ромаверзитас воопшто.„. На крајот на своето обраќање г-дин Мемети истакна „новиот менаџмент ќе треба да работи и на зголемување на буџетот на организацијата за минимум 10% во наредната година. Исто така во наредниот период Ромаверзитас покрај отчетноста и визибилитетот ќе посвети и внимание на организацискиот развој и интерните акти кои што ќе ја доближуваат визијата и мисијата на организацијата кон секоја индивидуа кој што е дел од Ромаверзитас“.

 

Постигнати резултати на сите проекти и активности на ЗГ „Ромаверзитас“ беа промовирани на завршниот настан кој беше одржан на 12 септември 2019 година. во Холидеј Ин. 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео