romaversitas.org.mk

З.Г. „Ромаверзитас“ со настан во Собранието на Република Македонија по повод 8 Април – Меѓународен ден на Ромите

Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ во среда (4 април 2018) го одржа настанот „Ромите во Република Македонија“ по повод 8 Април – Меѓународен ден на Ромите . Настанот  се одржа во Собранието на Република Македонија (сала Борис Трајковски), со почеток од 10:00ч. Говорници на настанот беа: г. Горан Мисовски, потпретседател на Собранието на Република Македонија, г. Самка Ибраимовски и г. Амди Бајрам,  пратеници во Собранието на Република Македонија, г.Џеват Адеми, член на Комитетот за односи меѓу заедниците и г.Силхан Саитов, проектен менаџер на ЗГ „Ромаверзитас“. 

Повеќе...

Ромаверзитас на средби со матурантите Роми

Информативни средби со матурантите Роми од средните училишта во Македонија одржуваат претставниците на здружението на граѓани „Ромаверзитас“. Целта на средбите е остварување комуникација со матурантите Роми за нивно понатамошно професионално ориентирање и кариерно планирање, како и за интегрирање во високото образование.

Овие средби се организираат во скопските средни училишта „Арсени Јовков“, „Д-р Панче Караѓозов“, „Васил Антевски – Дрен“, „Здравко Цветковски“, „Шаип Јусуф“, „Јосип Броз – Тито“, „Никола Карев“, „Орце Николов“, „Браќа Миладиновци“, „Марија Кири – Склодовска“, „Владо Тасевски“, „Боро Петрушевски“ и „Кочо Рацин“.

Повеќе...

Студентите се стекнаа со техники за ефективно и ефикасно учење

Деветнаесет студенти беа дел од еднодневната работилница „Техники за ефективно и ефикасно учење“. Студентите учеа за психолошкиот однос кон учењето, за стресот и стравот од неуспех, како и за тоа што е учење, фактори за учење, знаење, како се создава и кои видови знаење постојат, меморија, но и заборавање. Учеа за методите на памтење и мнемонички технички на памтење,  стилови и насоки за учење. Освен теоретскиот дел, тие имаа натпревар за применa на мнемонички техники и разни вежби поврзани со знаењето и креативноста.

Повеќе...

Кои фактори ги мотивираат младите Роми да продолжат со своето образование?

Главни мотивациски фактори за продолжување на образованието кај Ромите се желбата за подобар животен стандард и подобра работна позиција, желбата и љубовта за успешен професионален и академски развој и волјата за вложување во ромската заедница. Ова го покажа спроведената анкета насловена како „Што те мотивира да продолжиш да се образуваш“.

За да се реализираат овие предуслови, велат испитаниците во анкетата, важни се семејната поддршка, инспирацијата од успешните Роми и финансиските можности овозможени од фондовите за ромската заедница.

Во анкетата, од контактирани 80 Роми од прв и втор циклус на студии, одговорија 50 студенти. Според нив, со стекнување поголема титула се менува веќе познатата слика за Ромите, сé има поголемо влијание врз вклученоста и  унапредување на општеството и општествените процеси. 

Повеќе...

Се одржа првата работилница за истражувачка работа

Кои се истражувачките фази и како се изработува нацрт истражување, како се формулира проблем, што се научни а што ненаучни методи, како се селектира примерок за истражување и теми поврзани со етиката во истражувањето, беа дел од темите кои се обработија на работилницата „Основи на истражувачка работа – акциски истражувања“.

На работилницата учествуваа 14 студенти и Ромаверзитас алумнисти, како дел од модуот „Техники на истражување“. Работилницата се одржи на 10 февруари 2018 година, од страна на професор д-р Николина Кениг од Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. 

Повеќе...

Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео