romaversitas.org.mk

Биди дел од заедницата – Дебатирај!

Дебата на тема „Изборите на жените Ромки“

На 17 февруари (недела) 2019 година во 17.00 чaсот во просториите на хотел Континентал се оддржа дебата како дел од проектот „Биди дел од заедницата - дебатирај!“ на Ромаверзитас, финансиран од Фондација Отворено Општество-Македонија.

Дебатата беше на теза „Вредностите на ромската заедница ја ограничуваат жената Ромка во нејзините избори“.

На дебатата се даваа мислења за: улогата на вредностите на ромската заедница во ограничување на жената Ромка во нејзините избори, промената на вредностите на ромската заедница за да се овозможи простор на жената да ја замени својата традиционална улога и дали со промена на вредностите ќе се изгуби културниот идентитет на заедницата. Ова се само дел од многубројните дилеми со кои се соочува жената Ромка кои и денес во ова современо општество ја ограничуваат во нејзините животни избори.

Дебатерите, Тања Крстевска, Алмира Фасљии, Ариф Адеми и Цвета Ангелова како афирмативци и Ферзије Асановска, Ајџан Маликоска, Џенгис Бериша и Мухамед Етем како негациски тим, дадоа свои препораки за тоа што треба да се направи од страна на жените, невладиниот сектор и државата со цел да се намалат ограничувањата кои ги имаат.

Препораките кои се дадоа за оваа дебата беа:

-Да има кампањи со видео емитувања во општеството за жената Ромка со различно образование како позитивно работи во фирмата каде што е и да се промовираат жените Ромки кои имаат свои бизниси. И да се прикажуваат нивните семејства како живеат во таа состојба. Тоа може да влијае и жените да раководат со финансиите на семејството и исто така ќе им се дозволи на девојчињата да си го завршат или да го продолжат образованието и на следните нивоа.

-Да има работилници за носење одлуки во семејството во кои ќе учествуваат брачните парови. Преку нив ќе се создадат услови и жената да допринесува финансиски со вработувањето зашто ќе може да се донесе таа одлука во семејството.

-Да се обезбедат политики за развој на работните вештини и поттикнување на претприемаштво кај жените.

-Во училиштата каде што има Роми да се одржат работилници за улогите на членовите во семејствата. Да се прикаже што сè може да имаат одговорности сите членови на семејството. Да се едуцираат дека сите се еднакви и она што може женското можат машките како и обратно. Навредувања врз основа на тоа дали некои извршува задача или игра со нешто за другиот пол не смее да има.

-Во училиштата да има наставни содржини за тоа на која возраст мажите и жените треба да стапат во брак според социо-економските услови и погодното ниво на биолошки и психолошки развој.

-Полицијата и судството треба да бидат построги кон малолетничките бракови или живеење на малолетници во вонбрачен живот. Да не се дозволуваат малолетничките бракови. Средината штом го забележи тоа треба да ги пријават тие семејства.

-Училиштата треба да ги пријават малолетничките бракови. Основните училишта и средните училишта треба да водат евиденција кои ученици не се запишале во средно и МВР да преземе мерки да ги утврди причините зошто не продолжиле учениците и да ги казнат семејствата како што налага Законот за основно и средно образование.

-Да се има информативни работилници со ромските семејства и да им се објасни дека инвестирањето во иднината на девојките и одложувањето на возраста за стапување во брак целосно ќе има повеќекратен корисен ефект за целата заедница.

-Жената е двигател на семејните, културните и традиционалните вредности. Треба позитивните вредности кои носат успех и развој на семејството да се зачувуваат, а да не прават штета врз правата на секој член од семејството и неговата иднина. За ова треба да се направат средби со најстарите членови (мажи и жени) во семејствата или фамилиите да зборуваат за овие вредности.

-Да се зголеми бројот во градинките, но и други центри кои можат да ги чуваат децата за да можат жените да одат на работа. А во нив да се бара да има содржини за ромската култура и јазик да научат децата.

-Државата да ги унапреди политиките за надминување на половата нерамноправност. Истата да промовира заштита на правата на жените и да изнајде закони кои ќе поттикнуваат еднакви можности меѓу половите. Во некои сектори каде што е возможно да се бара рамноправно вработување на мажите и жените.

-Да се следат политиките и најдобрите практики во земјите каде што има родова рамноправност и да се изнајдат механизми за нивно поставување во државава. 

-Националното координативно тело за имплементација на Стратегијата на Ромите да даде повеќе детали на годишно ниво кои се резултатите од „Национален акционен план за зајакнување на положбата на жената Ромка во општеството (2016-2020)“.

-Да има работилници во основните училишта за сексуално образование. Само едукацијата на младите за своето сексуално здравје може да го намали бројот на склучени бракови меѓу малолетници во нашата заедница.

-Младите да се едуцираат за културните вредности кај различните народи и ромската заедница.

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео