romaversitas.org.mk

Биди дел од заедницата – Дебатирај!

Заврши проектот „Биди дел од заедницата – дебатирај!“

Преку овој проект е зголемен бројот на студенти Роми кои се вклучуваат во креирањето на политиките за ромските зааедници. Студентите сакаат да се вклучат за да се користат нивните знаења и вештини и да го добијат потребниот статус во општеството како важен чинител во процесот на одлучување.

Тие ги искажаа своите мислења, аргументи и различностите во пристапите на решавањето на проблемите со кои се соочува ромската заедница и тие решенија што ги понудија беа поддржани од ромската студентска заедница. 

Подетално можете да ги разгледате целите, задачите и резултатите од проектот.

Донатори

Соработници

Видео