romaversitas.org.mk

Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд

Конкурс за доделување стипендии за студенти Роми во академската 2019/20

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“ финансиран од Европска Унија и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ на 5 СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ СТУДЕНТИ РОМИ ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС И ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ И ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Краен рок за аплицирање  до 25.11.2019 годинa, 23:59 часот локално време

Студентите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е да  достават комплетна документација на следните начини:

- Да ја достават лично својата апликација во просториите на Ромаверзитас Скопје или

- Да ја достават со препорачана пошта до адресата на Здружението на граѓани „Ромаверзитас“

Ул. 11 Октомври бр. 8/1-2, 1000 Скопје, Здружение на граѓани „Ромаверзитаво поштенски плик со назнака „Пријава за конкурс за стипендии за Роми“

TER konkurs za stipendii - visoko.pdf

Vodic za apliciranje - visoko.pdf

Донатори

Соработници

Видео