romaversitas.org.mk

Електронски весник

‘Рбетниот столб на заедницата (Аријета Тахири)

Граѓанската иницијатива АВАЈА (што во превод значи „Доаѓаме“) функционира повеќе од една година и е доказ дека заради развивање концепт на концизност, упорност и истрајност, се исполнија одредени прашања и барања кои тие ги поставија.

Затоа, се наметнува прашањето до кога треба да работиме сите заедно - активисти, студенти, вработени за конечно да бидат исполнети сите барања? И дали игра улога колку сме? Дали се уште е битен квантитетот за „прогледување“ или квалитетот? Дали размислуваме по шемата која не учеле „old school“ дека 2 и 2 се 4. Знаеме да бидеме лидери или само следбеници? Што кога сакаме да бидат 5 и за 5 фали уште некој/нешто? Дали се отвора место за уште еден или се остава „ненамерно“ да бидат 4? А од друга страна, имаме и друга ситуација. Ама 5 и 4 се 9 а и 4 и 5 се 9. Разликата е во предноста да се даде на 5-ката или 4-ката да се стави прва во започнување на решавање на задачата. Разликата е во перспективата од која тргнуваме за решавање на проблемите. Игра ли улога дали ќе почнеме од помалиот (етникум) број или од поголемиот (етникум) број? Можеби сепак има. Затоа, побаравме и мислење од нашите активисти вклучени во АВАЈА за улогата на активизмот во средината.

Промените започнуваат со организација на студентите

За Елвис Шаќири, претставник на Ромалитико и долгогодишен активист, студентскиот активизам подразбира „одредена акција, работа чија цел е да се постигне одредена општествена промена“. Кога се говори за „одредена“, додава тој, се подразбира политичка, економска, социјална или која било друга која би донела до промени во системот.

„Секогаш сум бил бунтовник и сум укажувал на недостатоците во системот. Сум се обидувал да го менувам мислењето на другите за да правиме заеднички акции за промена. Од многуте студентски иницијативи би издвоил две позначајни и успешни. Пред десетина години, на додипломски студии, формиравме група на социјалната мрежа фејсбук “Млади - правници Роми”. Во оваа група членуваа студенти Роми со кои се боревме против дискриминаторски содржини на медиумските портали и беше многу успешна иницијатива. Од една страна, во функција го стававме нашето знаење поврзано со правото во корист на ромската заедница и од друга страна, ја развивме свеста кај заедницата да ги пријавуваат ваквите содржини. Друга позначајна иницијатива за време на студиите беше во 2012-та година кога речиси цела студентска заедница беше вклучена во петицијата и протестот за СТОП НА ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА. Во оваа иницијатива беа вклучени голем број на студенти, дипломирани, средношколци кои беа фрустрирани од праксата да се вработуваат лица само по основ на членство во партија“, објаснува Шаќири.

Од денешна перспектива, според него, постојат дел студенти кои се многу активни, вклучително и во иницијативата Аваја, која има отворени врати за секој што сака да придонесе во заедничката визија и мисија. „Студентите треба да го реализираат својот потенцијал. Во нив гледаме двигател на промени и двигатели на движењето. Во нив е моќта бидејќи се критичка маса која и е потребна на заедницата, поседуваат знаење и вештини кои треба само да ги стават во функција за да се постигне промената“.

Тој дава и историска перспектива на активизмот, објаснувајќи дека се покажало дека револуциите, односно промените започнуваат со организација на студентите, бидејќи се независни, за време на нивните студии интелектуално се надоградуваат, подобро го разбираат функционирањето на системот и според тоа кај нив се развива критичка мисла за промена.

„Студентите можат да помогнат на различен начин, а пред се, доколку во функција го стават знаењето кое го добиваат за време на нивните студии во корист на ромската заедница. Постојат повеќе начини како може да помогнат: да го споделат своето знаење со останатите Роми, да организираат протести за прашања кои ги засегаат нив и ромската заедница, да застапуваат одредени прашања пред институции, да го изразуваат своето критичко мислење на социјалните медиуми и да дебатираат со неистомисленици, да поттикнуваат различни петиции и да се вклучат во политички партии, невладини организации и во бизнис“, поентира Шаќири.

Студентите да бидат промотор и мотор на промени

За неговиот колега Акиф Кариман, активизмот е „акција за одредена промена“ за која индивидуата или групата се залага и верува дека е потребна.

„Улогата на студентите е да бидат промотор и мотор на промени. Да се обидам да направам една метафора за општеството и активизмот. Знаете дека железото изложено на непогодни услови почнува да оксидира и ‘рѓосува. Тоа е општеството. Оштетувањето на железото може да се спречи преку различни методи или кога веќе се појавило, може да се третира преку различни методи. Превенцијата и третманот е критичниот глас и сите акции на оние кои препознаваат опасност од ‘рѓосување на општеството. Студентите се оние кои имаат најголема смелост да артикулираат што треба да се подобри. Студентите отсекогаш биле активни иако се и многу критикувани. Тоа е затоа што очекувањата и потребите се многу на број, бидејќи нам како Роми одговорноста ни е на многу повисоко ниво поради сите предизвици со кои се соочува нашата заедница“, вели Кариман. Според него, студентите треба да имаат поголема самоиницијативност во делувањето на АВАЈА, за што побрзо, токму тие да го преземат водството во идејата за поголема организираност во заедницата, учество во носење одлуки и влијание врз надлежните институции за промените за кои се залагаат. „Сметам дека АВАЈА е вистинското место за сите студенти бидејќи преку придонесот во АВАЈА се постигнува и личен развој и позитивни промени за нашиот народ“, вели Кариман.

Будилник за обврски и одговорности

Оттука може да се заклучи дека клучната улога за гласот во заедницата и за промени ја имале некогашните и ја имаат денешните студенти. Сплотени заедно, тие поставиле столб за денес да се подигне гласот за потребите и подобрување на општата состојба на народот. Ни укажуваат дека храброста кога се спротивставиле на говорот на омраза, дискриминација , упорноста и истрајноста денес ги довела да постигнат промени и да се борат и потсетуваат носителите на одлуки дека имаат одговорност која не ја исполниле. За‘рѓаноста ја замениле со проактивизам за да потсетуваат дека се присутни и дека нивните права се уште висат во воздух. Сите знаеме дека ако чекаме на некој да му „текне“ дека има одговорност нешто да промени или да го исполни ветеното, тоа нема тоа да го стори. Затоа што некој треба да е будилникот во општеството за кое сите знаат дека е навиен во одредено време да заѕвони и да не „потсети“ дека треба да се разбудиме. Обврските и одговорностите не чекаат да ги завршиме. Никој не е должен да ги заврши место нас. Затоа потребно е да се разбудиме, да работиме постојано за да го одржиме столбот на општеството без кое не може да се одржи и развива ниту една заедница, да ги научиме дека ќе „заѕвониме“ во одредено време да ги потсетиме и повикуваме да ги завршат своите обврски и одговорности. Да ја подигнеме свеста за колективизам, потребата да се делува заедно, да бидеме „симбиозата на едно тело“ без која не може правилно да функционира. Да бидеме тие кои ќе донесуваме одлуки за себе и да си ги поставиме ограничувањата и стандардите. Потребно е заеднички да влијаеме врз свеста на носителите на одлуки и сограѓаните и со заедничка работа и истрајност да овозможиме „подеднаква“ и подобра иднина за сите нас.

Rbetniot-stolb-na-zaednicata.pdf

 

 

 

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео