romaversitas.org.mk

Ромски идентитет

Зошто Ромите не го говорат ромскиот јазик? (Ервин Мамути)

Зошто Ромите не го говорат ромскиот јазик? Прашање кое побудува на размислување и создава најразлични емоции. Ромите имаат обврска да го чуваат и негуваат сопствениот мајчин јазик. Но, исто така, државата има обврска да создаде услови за изучување и негување на Ромскиот јазик како суштински елемент на секоја култура. Јазикот, нели е, едно од обележјата за припадноста кон една заедница.

 

И ромскиот етникум поседува вредности кои ги карактеризира како посебна етничка заедница, различна од другата: има свој јазик, култура, традиција, обичаи. Но, во воздухот лебди чувството дека Ромите не се свесни за последиците од тоа што не го употребуваат ромскиот јазик. За жал, крајниот ефект од неупотреба на јазикот е асимилација на ромската заедница.

Историски приказ

Во 18-тиот век, познатата „Ера на просветителството“ во европската историја, Ромите биле изложени на „нови методи“ на дискриминација. Ромите во Шпанија биле мета на присилна асимилација каде им било забрането да го говорат ромскиот јазик. Затоа денес, Ромите во Шпанија не го знаат својот мајчин јазик.

Два века подоцна, официјалната политика на многу европски земји имала цел, присилно, да ги интегрира Ромите. Уништувањето на ромскиот јазик и култура биле едни од методите за постигнување на целта. Уште во Втората светска војна, Ромите главно биле преселувани во Финска и биле многу зависни од помошта од земјоделската заедница. Меѓутоа, мнозинското население се сомневало во Ромите и им дозволувало да останат само доколку не говорат ромски. Ова, секако, резултирали со тоа Ромите да бидат претпазливи и да се воздржуваат од зборување на ромски јазик. Воглавно оваа политика била пракса на повеке европски држави.

Како е денес?

За да одговориме на ова прашање, консултирав неколку студенти, чии одговори Ви ги пренесувам во целост. Нашето прашање беше едноставно „Зошто Ромите не го говорат ромскиот јазик?“

Џенгис Бериша, студент на постдипломски студии на Меѓународно право, право на ЕУ и дипломатија на Правен факултет

Возрасните не го пренесуваат ромскиот јазик на помладите

Причината поради која не се користи ромскиот јазик, иако сите знаат дека тој им е мајчин јазик, е немањето можности и услови за негово изучување. Проблемот потекнува од повозрасните, тие не го користеле и пред се, не им го пренеле знаењето на младите за тоа да се проширува. Во оваа насока, после неколку генерации, од ден на ден, почнува да исчезнува јазикот и моментално, состојбата е таква што 70 отсто од возрасните знаат да зборуваат ромски, иако применуваат многу македонски зборови. Само 10 % од младите го знаат ромскиот јазик. Има еден сериозен проблем – изминатите неколку години имаше анкетни листови за родителите чии деца се во основно образование, односно родителите да изберат дали нивните деца сакаат да го изучуваат ромскиот јазик како факултативен предмет. За жал, исходот беше негативен, односно поголем дел од родителите се изјаснија дека нема потреба да се изучува јазикот, бидејќи нема да им користи. Во оваа насока, сметам дека е нужна потребата да се воведат курсеви по ромски јазик и култура, посебно за млади и деца во училишна возраст (дури да се воведе и факултативна настава), работа на терен за информирање на повозрасните, преку примена на разни методи и креативни материјали.

Сирхан Усеин, студент на Правен Факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

„Нов тренд кај ромските интелектуалци“

Причината за повеќето Роми кои не го говорат ромскиот јазик е тоа што живеат во опкружувања кадешто поголемиот дел од населението не се Роми. За полесна интеграција и прифакање од средината, тие не го говорат ромскиот јазик или се срамат да се декларираат како Роми, но не и во случај кога треба да користат бенефиции кои се нудат за Ромите. Исто така, постои нов тренд кај ромската заедница, особено кај ромските интелектуалци: родителите избегнуваат да им дадат на своите деца традиционални ромски имиња. И иако возрасните го говорат ромскиот јазик, нивните деца ги учат и со нив зборуваат на македонски и на англиски јазик. Веќе е време студентите да почнат да го научат Ромскиот јазик и еден ден да речат ''Me siklilum te kerav Romane lafi''.

Суда Дехари, студентка на Педагошки факултет-смер: одделенска настава македонски јазик

Мајчиниот јазик - важен сегмент од идентитетот

Доколку имаме желба можеме да го научиме ромскиот јазик

„Доколку родителите не го говорат ромскиот јазик не значи дека и детето не мора да го научи. Јас би сакал да се земам себеси како позитивен пример, доколку се има желба и се вложува труд може да се успее, без разлика во која околина или средина живееме. Јас сум среќен и благодарен на Ромаверзитас и пријателите кои ми помогнаа да го научам ромскиот јазик. Би сакала да ги охрабрам останатите студенти кои не го говорат јазикот дека доколку сакат можат да научат. Секако дека мајчиниот јазик е тесно поврзан со идентитетот, но тој претставува еден дел од идентитетот. И ако не го говорат ромскиот јазик, но сепак се декларираат како Роми, горди се на фактот дека имаат свој јазик, култура, знаме и историја, се залагаат за ромските прашања, активни се во своите заедници и прават промени во ромската заедница. Пред се, не мора да значи ако родителите не знаат Ромски јазик дека и детето не мора да научи. Кога прв пат дојдов во Ромаверзитас, не знаев Ромски. Но кога се сака нешто во животот може и да се примени, без разлика во која околина или средина живееме. Среќна сум и благодарна на Ромаверзитас и на пријателите што ме „натераа“ да го научам јазикот покрај тоа што правам "грешки" во зборувањето, сепак го говорам. Се надевам и останатите студенти кои не знаат Ромски, нека не се „вадат“ на тоа дека повозрасните се виновни или треба да се воведе настава на ромски. Иако се согласувам да има факултативен предмет во училиште, затоа што знаењето на секој јазик е богатство за нас.

 

Автор: Ервин Мамути

КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ

 

А К Т И В Н О С Т И

ПЕРИОД

1.

ПРОМОЦИЈА И ПОТПИШУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ СО КОРИСНИЦИТЕ НА СТИПЕНДИЈА – СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Јануари

2.

МЕНТОРСТВО ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОФЕСОРИ ДОКАЖАНИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ

10 Ментори, за студенти на прва година запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија

Февруари – Јуни

3.

ТУТОРСТВО ОД ПРОФЕСОРИ, АСИСТЕНТИ, КОЛЕГИ И ВРСНИЦИ УСПЕШНИ ВО ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ

 30 студенти од сите студиски години запишани во приватните или државните универзитети во Република Северна Македонија, заради полесно совладување на материјата во предметната област.

Јануари - Август

4.

РАБОТНИ ПРАКСИ ЗА СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ

Број : 20 Студенти

20 Средношколци

20 Ментори за средношколците при извршување на работната пракса

Период : 3 Месеци

Работни пракси во институции, НВО, приватни фирми и компании

Јануари - Август

5.

БИБЛИОТЕКА НА РОМАВЕРЗИТАС

Студенти и корисници на Ромаверзитас. Набавка на нови книги потребни за користење од страна на студентите на Ромаверзитас

Јануари - Август

6.

МЕСЕЧНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИТЕ НА РОМАВЕРЗИТАС И КВАРТАЛНИ СОСТАНОЦИ СО СТУДЕНТИ И СРЕДНОШКОЛЦИ КОРИСНИЦИ НА СТИПЕНДИЈА

Јануари - Август

7.

НАДОГРАДБА НА ПЛАТФОРМА Еромаверзитас И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИТЕ СТУДЕНТИ И КОРИСНИЦИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Јануари - Август

8.

ПОДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ,ФОРМИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА УНИЈА НА МЛАДИ НА РОМАВЕРЗИТАС

Дебати, номинација и наградување на најдобрите студенти на генерацијата, Подршка на СИП (студентски иницијативи, кампањи), регистрирање во платформата ЕРомаверзитас и користење на мобилна апликација еРомаверзитас.

Јануари – Август

9.

ЗАБАВА, ПИКНИК, ТЕАТАР, ФИЛМСКА ВЕЧЕР И ДРУГИ ИНИЦИЈАТИВИ

Јануари – Август

10.

РОМА ИНДЕКС

Број на вклучени лица: 5 лица и еден ментор

Јануари - Август

11.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА РОМСКИОТ НАРОД

Јануари - Август

12.

КУРС ЗА КОМПЈУТЕРИ

Број : 7 студенти на Ромаверзитас и

10 матуранти

Јануари - Август

13.

ПОДГОТОВКА НА БИЗНИС ПЛАНОВИ ЗА МАТУРАНТИ

Јуни – август

14.

ЗИМСКА БИЗНИС ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број : 20 Студенти,

Локација: надвор од Скопје, 4 ноќевања

Февруари

15.

ЗИМСКА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ НА ТЕМА :

- ИДЕНТИТЕТ, ВЛАДЕЊЕ НА ПРАВО, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА И ДЕМОКРАТИЈА И

- ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВРАБОТЛИВОСТА И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД НА СРЕДНОШКОЛЦИ РОМИ

Број : 40 Средношколци,

Локација: надвор од Скопје

Февруари

16.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: АКТИВИЗАМ И УЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИ РОМИ ВО ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ 

Број : 20  учесници

 

Локација:  надвор од Скопје

Февруари 

17.

СЕМИНАР НА ТЕМА: АКАДЕМСКИ ТЕХНИКИ И АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ

 - Управување со време и Приоритизација,

- Кооперативно учење и делегирање, Истражување Анализа

- Академско пишување и критично размислување

Број : 45 Студенти,

Локација: надвор од Скопје

Април

18.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА И КАРИЕРНО СОВЕТУВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ

Број : 25 средношколци

Локација: Ромаверзитас

Мај

19.

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: ПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ДОКУМЕНТ И МЕНТОРСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА POLICY BRIEF 

Број : 17 учесници, 

 

Локација:  надвор од Скопје

Мај

20.

ИНФОРМАТИВНИ И МОТИВАЦИСКИ СРЕДБИ СО МАТУРАНТИ

Мај – Август

21.

ТУТОРСТВО ЗА МАТУРАНТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

за наставните предмети по математика, јазик, странски јазик и друг стручен предмет

Мај - Јуни

22.

ВРСНИЧКО МЕНТОРСТВО ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ

Ангажирање на 10 ментори Роми, алумни на РВ за период од 2 месеци

Опфатени 20 средношколци

Април - Мај

23.

 РЕГИОНАЛНА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТИ НА ТЕМА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ВМРЕЖУВАЊЕ И НАСТАП НА ПАЗАРОТ НА ТРУД

Број: 45 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

24.

ЛЕТНА ШКОЛА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ

Број: 27 учесници,

Локација: надвор од Скопје

Јули - Август

Донатори

Соработници

Видео