romaversitas.org.mk

Јелдз Фета, студентка на Филозофски факултет -Дефектологија, УКИМ

"РОМАВЕРЗИТАС" за мене претставува институција за надоградба на своето знаење и вештини. Место каде сите се собираат меѓусебно и несебично ги делат информациите, знаењата и други работи со различни генерации на студенти. Најважното е тоа што секој студент, па така и јас РОМАВЕРЗИТАС го гледам како пат, сигурен пат по кој чекорам за да ги постигнам посакуваните цели.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео