romaversitas.org.mk

Берат Берат, студент на Факултет за туризам и бизнис логистика, УГД

Ромаверзитас за мене претставува место каде што има една група на луѓе кои нас ни помагаат во нашето студирање. Исто така, Ромаверзитас го сметам и за место каде што ние младите воедно и се забавуваме и учиме нови работи, вештини и ред други работи кои нас ни помагаат и во секојдневието и во нашиот образовен систем. Оваа организација не само што нас ни помага да успееме во нашите цели туку и не мотивира, ни покажува пат кој ние го следиме со цел да ги исполниме нашите цели и да успееме во нашиот професионален живот.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео