romaversitas.org.mk

Сонита Фејзовска, студентка на Педагошки факултет, УКЛО, Битола

Ромаверзитас за мене претставува одлична можност за лично надоградување и полесен начин до остварување на моите цели. Работилниците, неформалните дружби, обуките и дебатите се методот за моето проширување на знаење, вештини и техники за понатамошниот развој.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео