romaversitas.org.mk

Суда Дехари, апсолвентка на Педагошки факултет во Скопје

За мене Ромаверзитас преставува втор дом, бидејќи од таму научив како да се справам со проблемите воопшто. Тимот на вработените од Ромаверзитас е отворена врата каде што сите се гостопримливи и мили, тука се да им помогнат и мотивираат студентите како да ги решаваат проблемите на факултет и како полесно да се стекнат со знаења и вештини за да можат во иднина да застанат на свои нозе и да го гледаат светот со поинаква позитивна перспектива. Ромаверзитас овозможува студентите да имаат и неформално образование, односно со помош на активностите кои ги нуди самата организација им помага на студентите полесно да ги совладуваат вештините и знаењата, а покрај тоа и целта која сакаат да ја постигнат.

Активни повици и конкурси

Донатори

РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ - РОМА ИНДЕКС БР.14

  Линк од електронски весник

Корисници на проектот
„Ромаверзитас - со поддршка за развој кон
лични и колективни еднакви пристапи и можности“
во академска 2018-19  
Studenti Romi na dodiplomski studii.pdf  
Alumnisti na Romaverzitas.pdf

Соработници

 

АЛУМНИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ЗА РОМАВЕРЗИТАС

Видео